Gomes Vieira, Gláucia Eliza, BrasilISSN: 0718-378X