Monteiro de Freitas, Leandro, BrasilISSN: 0718-378X