Melo Souza Correia, Valquiria, BrasilISSN: 0718-378X