Barros, Carlos, Universidade de Santiago de Compostela Profesor titular de Historia Medieval, EspañaISSN: 2448-7988