Autores, Varios. 2011. «Libros». Bitácora Arquitectura, n.º 21 (mayo). https://doi.org/10.22201/fa.14058901p.2010.21.25210.