Bastida, Noé, Grup de Recerca i Innovació sobre esport i Societat (GRIES), FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Barcelona, España.