(1)
UNAM, F. de D. Obituario. RFDM 2019, 69, 1015.